De op deze website getoonde informatie wordt door Polloq Techniek met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Polloq Techniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Polloq Techniek worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Polloq Techniek uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Polloq Techniek niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Polloq Techniek

©2020 Polloq Techniek